Service & reparation

Det bästa för din Mercedes-Benz
En auktoriserad serviceverkstad är i princip en förlängning av fabriken där bilarna byggs. Alla reparations- och underhållsarbeten är noggrant beskrivna av de som en gång har konstruerat din bil. Verkstaden har dessutom tillgång till specialverktyg som är utvecklade eller godkända av Mercedes-Benz. Därför kan arbetet med din bil ske snabbt, säkert och korrekt.

Teknikerna på en auktoriserad serviceverkstad arbetar uteslutande med Mercedes-Benz. De går en gedigen utbildning för att bli certifierade tekniker för Mercedes-Benz, och uppdateras ständigt på nya modeller.

Bara det bästa för din bil – Mercedes-Benz Service. I grundutförandet har din Mercedes-Benz en serviceintervallsindikering som automatiskt talar om när det är dags för service.

Boka service eller reparation

Vi är en auktoriserad fullserviceverkstad som hjälper dig med allt som rör din bil.

Till servicebokning

Service A omfattar: [1]

 • Oljebyte med helsyntetolja
 • Byte av oljefilter

Funktionskontroll av:

 • Signalhorn, ljustuta, varningsblinkers, blinkers
 • Kontrollampor, symbolbelysning och kupébelysning
 • Fordonsbelysning fram och bak
 • Vindrutetorkare och vindrutespolare
 • Återställning av serviceindikering på kombiinstrumentet (endast bilar med ASSYST)

Kontroll av vätskenivå, korrigering vid behov:

 • Motorkylsystem, korrosions- och frostskydd
 • Bromssystem
 • Vindrutespolare
 • Batteri

Övriga kontrollarbeten:

 • Korrigering av däcktryck, smörjning av motorhuvens lås, låshakar och gångjärn, kontroll av bagageutrymmesbelysning
 • Tilläggsarbeten kan beställas mot särskild debitering

Service B omfattar: [1]

 • Funktionskontroll: Signalhorn, ljustuta, varningsblinkers, blinkers, kontrollampor, symbolbelysning och kupébelysning, fordonsbelysning fram och bak, vindrutetorkare, vindrute- och strålkastarspolare, säkerhetsbälten och bälteslås
 • Byte av damm- resp. kombifilter
 • Kontroll av batteriets vätskenivå, korrigering vid behov
 • Kontroll av bromsskivornas tjocklek och skick samt bromsklossarnas beläggtjocklek
 • Kontroll av däck beträffande skador, mätning av mönsterdjup, korrigering av däcktryck
 • Kontroll av alla synliga delar av underredet beträffande läckage och skador
 • Kontroll av framaxel-, parallell- och styrstagsleder beträffande glapp, kontroll av gummidamasker
 • Kontroll av kilrem beträffande skador och slitage
 • Kontroll av alla synliga delar i motorrummet beträffande läckage och skador
 • Oljebyte inkl. oljefilter med helsyntetolja
 • Kontroll av vätskenivå, korrigering samt fastställande av orsak vid vätskeförlust: Motorkylsystem inkl. frostskydd, bromssystem, servostyrning, vindrutespolare
 • Smörjning av motorregleringens länkagesystem, kontroll av länkagets lättrörlighet och passning
 • Smörjning av motorhuvens lås, låshakar och gångjärn
 • Kontroll av strålkastarräckviddsreglering
 • Kontroll och korrigering av strålkastarinställning (vid xenonstrålkastare korrigering som särskild order)
 • Kontroll av torkarblad, i förekommande fall byte som särskild order
 • Kontroll av sista användningsdag för TIREFIT
 • Kontroll av bagageutrymmesbelysning
 • Tilläggsarbeten kan beställas mot särskild debitering

[1] Utbudet gäller inte AMG-modeller. Utbudet gäller endast bilar med servicedator ASSYST fr.o.m. årsmodell 10/97. Detaljerad utökad service = tilläggsarbeten för din bil som kan uppstå beroende på körsträcka (km) och tidsperiod hittar du i servicehäftet.