Bilglas

Vi är auktoriserade och samarbetar med alla försäkringsbolag för att utföra bilglasreparationer.
Framrutan är en viktig del i bärigheten i hela bilens kaross. Detta tillsammans med att mer teknisk utrustning är placerad i vindrutan gör det extra viktigt att anlita en auktoriserad verkstad vid bilglasreparation.

Stenskottslagning – när måste man laga ett stenskott?
För dig som har fått ett stenskott på rutan försöker vi alltid att laga stenskottet i första hand om det är möjligt. Ett stenskott som måste lagas, är ett stenskott som har en liten spricka i sig. Är det bara en grop och ingen spricka så gör man ingenting. Gropar lagas i regel inte. Ett tips är att skydda sprickan med en tejp till dess att det har lagats. En lagning av stenskott kan förhindra att rutan spricker och hela vindrutan behöver bytas ut.

För att vi ska kunna laga stenskottet krävs det att stenskottet är mindre än en gammal femkrona, att det inte är för många stenskott på en ruta och att stenskottet inte sitter för nära rutans kant (5 cm). Efter en lagning kan du se en svag brytning vid tex. lågt stående sol eller regn, därför lagas inte stenskott i synfältet.

Att tänka på vid rutbyte
Verkstaden behöver ha din bil ungefär en halv dag för att byta vindruta. Vid byte är det viktigt att du anlitar en auktoriserad verkstad som kan glas och som använder rätt metod, rätt delar och rätt lim, eftersom framrutan är en del av bärigheten i hela bilens kaross. Vi använder alltid originalrutor som i kombination med rätt teknik och ett kraftigt lim skapar hållfasthet för bästa krocksäkerhet. En felmonterad ruta kan skapa stor skada vid en kollision.

Vid skada på bilglas

  • Kontakta oss och berätta om skadans art.
  • Om du har frågor om glasskador ring oss på 0500 – 49 34 00

Boka nu